Secretaria‎ > ‎

Beques 2018-19

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES.

El dia 14 d'agost es va publicar la convocatòria d'Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, del Ministeri d'Educació, per al curs 2018-19.

El termini per sol·licitar-les finalitza el dijous 27 de setembre.

Són ajudes que reben les famílies, sempre que complisquen els requisits, perquè els alumnes amb discapacitat o trastorn greu de conducta, pugen acudir a un centre extern a rebre suport educatiu.

La necessitat específica de suport educatiu ha d'acreditar-se en tot cas amb el certificat d'un equip o departament d'orientació. L'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu ha de requerir en la seua escolarització de suports i atencions educatives específiques.

També s’ha d’aportar el certificat de discapacitat o, en el seu cas, un diagnòstic per als casos de trastorn greu de conducta, juntament amb la sol·licitud per a poder optar a les deduccions econòmiques. La sol·licitud es realitza per via telemàtica, s'imprimeix i s’entrega al centre escolar, juntament amb la documentació requerida (DNI, Certificat de discapacitat, de Família nombrosa...).

L'enllaç directe del Ministeri és:

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha.html

També:

La convocatòria i el formulari: www.mecd.gob.es

o en la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional:

https://sede.educacion.gob.es , en el apartat “Tràmits i serveis”.

 Si teniu algun dubte podeu contactar amb el Departament d'Orientació.

Comments