Tutories 2009/10 amb hora d'atenció a pares.

publicado a la‎(s)‎ 15 ene. 2010 15:28 por Ana Ovando   [ actualizado el 15 ene. 2010 15:46 ]

Cada grup-classe té assignat un professor/a tutor/a que es troba en relació permanent amb l’alumnat. A continuació apareixen els tutors/es assignats a cada grup, així com l’hora setmanal d’atenció a pares/mares.

 

GRUP

TUTOR/A

HORA DE VISITA

1r ESO A

Santiago Navarro

Dimarts 12:20 h.

1r ESO B

Victòria Martínez

Divendres 10:10 h.

1r ESO C

Trinitat Martínez

Divendres 12:20 h.

1 ESO D

Mònica Almazán

Dimecres 11:30 h.

1r ESO E (PEV)

Júlia Bellés

Dilluns 12:20 h.

1r ESO F (PEV)

Sanja Dabic

Dilluns 12:20 h.

2n ESO A

Miguel Pérez

Divendres 10:10 h.

2n ESO B

Elena Llopis

Dijous 12:20 h.

2n ESO C

Àngela Querol

Dijous 11:30 h.

2n ESO D (PEV)

Amador Garcia

Dimecres 9:20 h.

2n ESO E (PEV)

Miguel Senent

Dimecres 11:30 h.

3r ESO A

Mercé Felis

Divendres 12:20 h.

3r ESO B

Carmen Salcedo

Divendres 9:20 h.

3r ESO C

Guillem Climent

Dimecres 9:20 h.

3r ESO D (PEV)

Lola Gil

Divendres 11:30 h.

3r ESO E (PEV)

Mª Josep Juan

Dijous 11:30 h.

3r ESO F (PDC)

Rosa Moreno

Dimarts 9:20 h.

3r ESO (PQPI)

Mª Fernanda Pascual

Divendres 10:10 h.

4t ESO A

Salomé Moya

Dimecres 10:10 h.

4t ESO B

Emilia Nebot

Dilluns 12:20 h.

4t ESO C

Marta Barberà

Dijous 11:30 h.

4t ESO D (PEV)

Maria Pareja

Dimarts 9:20 h.

4t ESO E (PEV)

Suni Martí

Dimecres 12:20 h.

4t ESO F (PDC)

Adrià Marco

Dimecres 12:20 h.

1r BATX. A

Lourdes Bonet

Dilluns 11:30 h.

1r BATX. B

Begoña Bellés

Dilluns 12:20 h.

1r BATX. C

Bea Blat

Dilluns 10:10 h.

2n BATX. A

Jorge Muruais

Dimecres 11:30 h.

2n BATX. B

Ignacio Rico

Dimarts 11:30 h.

2n BATX. C

Pietat Franch

Dimarts 11:30 h.

1r CM

Francesc Rubio

Dimarts 11:30 h.

2n CM

Lluís Carbó

Dimarts 11:30 h.

1r CS A

Arantxa Esteban

Dijous 11:30 h.

1r CS B

Marc Lloret

Dimecres 13:10 h.

2n CS A

Jose López

Dijous 12:20 h

2n CS B

Tere Royo

Dijous 9:20 h.

 

Els tutors/es es reuniran amb tots els pares/mares dels alumnes del seu grup almenys una vegada a començament de curs (14-15 d’octubre) i una altra a la meitat (27-28 de gener). A més, es reuniran tantes vegades com ho consideren oportú els pares o els tutors per a tractar assumptes relacionats amb la situació acadèmica i personal dels alumnes.

Tots els assumptes de tipus acadèmic i de comportament es tractaran primer amb el professorat implicat. En segon terme, es dirigiran al tutor/a. Si els assumptes no tenen solució en aquests dos nivells, cal comunicar-los a la Cap d’Estudis (per tal d’aclarir-los en els termes que corresponga).

 

És molt important que quan les famílies observen amonestacions al full setmanal d’incidències s’entrevisten amb el professor/a implicat o amb el tutor/a, ja que una acumulació d’amonestacions pot derivar en faltes lleus, greus o molt greus (susceptibles de sanció segons el Decret 246/19911, de 23 de desembre, sobre drets i deures de l’alumnat).

 


Comments