Novetats‎ > ‎

Modificació al Reglament de Règim Intern del centre

publicado a la‎(s)‎ 17 oct. 2013 3:09 por IES Violant de Casalduch Benicàssim
A continuació, exposem la modificació al RRI del nostre centre en referència a l'apartat "absentisme i avaluació".

CAPÍTOL III. ARTICLE 19. ABSENTISME I AVALUACIÓ.

1.   L’alumnat haurà d’assistir, com a mínim, al 85% de les classes per a no perdre el dret a l’avaluació contínua. Si l’alumnat sobrepassa aquest percentatge, se li notificarà per escrit (a l’alumne/a i/o a la família si és menor d’edat) que ha perdut el dret a l’avaluació contínua i podrà ser avaluat amb una prova final global de caràcter extraordinari. Cada departament explicitarà en la seua Programació Didàctica, els continguts i característiques d’aquesta prova.


2.   Si l’alumnat acumula faltes d’assistència sense justificar al llarg de l’avaluació, se li podrà descomptar 0’25 punt per falta de la nota final de l’avaluació.


3.   Una falta es considerarà justificada si l’alumnat, una vegada s’haja reincorporat a les classes i dins el termini d’una setmana, presenta un justificant adequat i suficient. Més enllà d’aquest termini, les faltes es consideraran no justificades.

                (CONSELL ESCOLAR DEL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2013)


Comments