Horari d'atenció del professorat 2016-17

Professorat tutor Curs 2016-17


GRUP

 TUTOR/A

ATENCIÓ A PARES

1ESOA

Raquel Ramia

Dilluns, 10:05-11:00

1ESOB

Rosa Romero

Dijous, 10:05-11:00

1ESOC

María Pareja

Dimarts, 9:10-10:05

1ESOD

Elvira Sánchez

Dimecres, 9:10-10.05

1ESOE

Fernanda Pascual

Dimecres, 11:25-12:20

2ESOA

Júlia Bellés

Dilluns, 10:05-11:00

2ESOB

Lledó Mallol

Dimecres, 10:05-11:00

2ESOC

Roberto Lucas

Dilluns, 10:05-11:00

2ESOD

Juan Barberá

Divendres, 10:05-11:00

2PMAR

Miguel Senent

Dimecres, 11:25-12:20

3ESOA

Joan Carles Langa

Dijous, 12:20-13:15

3ESOB

Begoña Bellés

Dimecres, 10:05-11:00

3ESOC

Sergi Serra

Dimecres, 12:20-13:15

3ESOD

Rosa Moreno

Dijous, 11:25-12:20

3PMAR

Gemma Laliena

Dijous, 11:25-12:20

1CFB

Santiago Larrabeiti

Divendres, 10:05-11:00

2CFB

Amadeo Prades

Dilluns, 11:25-12:20

4ESOA

Juan Tuñón

Dilluns, 11:25-12:20

4ESOB

Juan Carlos Granell

Dimarts, 11:25-12:20

4ESOC

Miguel Ángel Cerdán

Dimarts, 11:25-12:20

4ESOD

Manuel Ruiz

Dijous, 9:10-10:05

4PR4

Adrià Marco

Dimecres, 10:05

1BAHA

Yolanda Pallarés

Dilluns, 10:05-11:00

1BAHB

Pilar Fabón

Dimarts, 12:20-13:15

1BACC

Mª Carmen Martí

Divendres, 10:05-11:00

2BAHA

Irene Costa

Dijous, 11:25-12:20

2BAHB

Miguel Ángel Pastor

Dimarts, 10:05-11:00

2BACC

Víctor Rovira

Divendres, 12:20-13:15

1CFM

Pepe Badenes

Dilluns, 9:10-10:05

1CFSA

Francesc Rubio

Dilluns, 10:05-11:00

1CFSB

Vicent Sos

Dilluns, 11:25-12:20

2CFM

Lluís Carbó

Dilluns, 11:25-12:20

2CFSA

José López

Dimecres, 10:05-11:00

2CFSB

Arantxa Esteban

Dijous, 10:05-11:00
Atenció a les famílies (tot el professorat) Curs 2016-17


 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:15 a 9:10

 

 

 

 

 

9:10 a 10:05

Madoli Badenes

Bea Blat

María Pareja

 

Carmen del Águila

Pietat Franch

Mª José Malo

Adrià Marco

Elvira Sánchez

Manuel Ruiz

Juliana Pastor

Edu Roselló

10:05 a 11:00

Pepe Badenes

Júlia Bellés

Guillermo Breva

Roberto Lucas

Yolanda Pallarés

Raquel Ramia

Francesc Rubio

Iván Bonilla

Miguel Ángel Pastor

Begoña Bellés

Isa Feliu

Lledó Mallol

Mamen Toro

Ramon Alemany

Arantxa Esteban

Gaspar Falomir

Elena Llopis

Miguel Llorca

Rosa Romero

Juan Barberà

Lourdes Bonet

Santiago Larrabeiti

Mª Carmen Martí

11:25 a 12:20

Cèlia Cano

Lluís Carbó

Belén Navío

Amadeo Prades

Vicent Sos

Juan Tuñón

Víctor Adrián

Miguel Ángel Cerdán

Araceli Eres

Juan Carlos Granell

Jorge Muruais

Isabel Sanmartín

Victoria Felip

Lucía González

José López

Victoria Martínez

Miguel Senent

Irene Costa

Gemma Laliena

Fran Medina

Rosa Moreno

Mercedes Soler

Antonio Vera

Teresa Royo

Quini Vellón

12:20 a 13:15

Guillem Boscà

Lola Corbalán

Javier Quintanilla

Marián Rodríguez

Carolina Cervelló

Mireia Cimarro

Pilar Fabón

Ana Ovando

Laura Pérez

Sergi Serra

Vicent Bort

Rejane Huige

Joan Carles Langa

Jorge Villarroya

Víctor Rovira

13:15 a 14:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comments