Banc de llibres

Informació del curs 2019-20

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ, REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (BANC DE LLIBRES)

El primer pas de la tornada dels llibres es farà de manera telemàtica i, més endavant, informarem del procediment i calendari per tornar els llibres de manera presencial. 
L'adscripció al programa Banc de llibres dona dret a rebre els llibres de text de manera gratuïta, comporta d'altra banda una sèrie de compromisos que inclouen: 

- Els llibres s'han de tornar a final de curs en bon estat.
- Els llibres s'han de tornar esborrats i folrats.
- Ha de figurar el nom de l'alumne/a en el segell del centre destinat a tal efecte a la primera pàgina. 

Com que necessitem saber quin és l'estat dels llibres dels seus fills/es, cal que les famílies revisen els llibres i els preparen per a tornar-los en bones condicions. Aquest procés de revisió és molt important i necessari i, enguany, es farà de manera online per motius evidents. L'enllaç al formulari ha estat enviat via Itaca a cada família.

El termini per enviar aquest formulari finalitza el 25 de maig.
Comments