Inscripció PAU

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JULIOL/ CONVOCATORIA ORDINARIA DE JULIO.

L'ALUMNE / A QUE APROVA I OBTÉ EL TÍTOL DE BATXILLERAT en la convocatòria ordinària haurà de pagar el Títol de Batxillerat descarregant-se el model 046, i indicant si té algun tipus de reducció o descompte (degudament justificat) per algun dels casos següents:
  • Matrícula d'honor en 2n de batxillerat: exempt/a
  • Família nombrosa de categoria general: bonificació 50%
  • Família nombrosa de categoria especial: exempt/a
  • Víctimes de bandes armades, elements terroristes, o de violència de gènere: exempt/a
  • Estudiants amb discapacitat igual o superior al 33% i equiparats: exempt/a
  • Estudiants que hagen estat subjectes a sistema de protecció de menors: exempt/a
  • Estudiants que estiguen en situació d'exclusió social: exempt/a
SI L'ALUMNE/A ES PRESENTA A LES PAU:
- Haurà de pagar les taxes de les Proves d'Accés a la Universitat en el compte del Banc Santander ES36 0049 4898 9528 1612 9170 que són 78,20 € o la part corresponent si té algun tipus de reducció o descompte com en el cas anterior.

- Omplir el full corresponent la SELECCIÓ D'ASSIGNATURES PER A LES PAU (Arxiu per a descarregar)

- Signar el compromís sobre les normes PAU (Arxiu per a descarregar)

L'alumne escanejarà o farà una foto dels quatre documents (Justificant d'haver pagat el títol de batxiller, justificant d'haver pagat els drets d'inscripció a les PAU, document d'elecció d'optatives, normes PAU) i l'enviarà al correu electrònic iesbenicassim.secre@gmail.com abans del dia 19 de juny a les 14:00 hores.

El primer dia de l'examen de les PAU (7 de juliol) lliurarà aquests quatre documents originals en la secretaria de centre.

Ċ
IES Violant de Casalduch Benicàssim,
20 may. 2020 4:29
Ċ
IES Violant de Casalduch Benicàssim,
20 may. 2020 4:27
Ċ
IES Violant de Casalduch Benicàssim,
18 jun. 2020 3:52
Comments