TAXES 046

Com puc fer el pagament de taxes?

Pots imprimir des de casa el model 046 usat per al pagament de taxes. D'aquesta manera, pots anar a pagar a l'entitat bancària directament amb aquest imprès.

 

Enllaç general: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp


En el cas de pagament de taxes per a sol·licitud de certificacions acadèmiques i certificats a efecte de trasllats i certificat (o petició duplicat) de superació del nivell A2 (Marc europeu comú) pots imprimir el model 046 aquí: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN


En el cas pagament de taxes per sol·licitud del títol de Batxillerat, títol de Tècnic, títol de Tècnic Superior la duplicat del títol de Graduat d'ESO pots imprimir el model 046 aquí: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=TITULOS

 


Comments