Tutories 2010-11 amb hora d'atenció a pares

Cada grup-classe té assignat un professor/a tutor/a que es troba en relació permanent amb l’alumnat. A continuació apareixen els tutors/es assignats a cada grup, així com l’hora setmanal d’atenció a pares/mares.

GRUP

  TUTOR/A

ATENCIÓ A PARES1r ESO A

Àngela Vento

Dijous 12:20 a 13:15 h.


1r ESO B

Josep M. Segarra

Dijous 11:25 a 12:20 h.


1r ESO C (PEV)

Cristina Flors

Dimarts 12:20 a 13:15 h.


1 ESO D (PEV)

Mònica del Moral

Dijous 12:20 a 13:15 h.


1r ESO E (PEV)

Rosa Tena

Dimarts 10:05 a 11:00 h.


2n ESO A

Miguel Senent

Dilluns 10:05 a 11:00 h.


2n ESO B

Marta Cruces

Dimarts 10:05 a 11:00 h.


2n ESO C (PEV)

Empar Montaña

Dijous 10:05 a 11.00 h.


2n ESO D (PEV)

Mònica Almazán

Dilluns 10:05 a 11:00 h.


2n ESO E (PEV)

Lluna Saez

Dimarts 11:25 a 12:20 h.


3r ESO A

Miguel A. Cerdán

Dijous 11:25 a 12:20 h.


3r ESO B

Carmen Salcedo

Dimarts 12:20 a 13:15 h.


3r ESO C

Jose T. Beltrán

Dijous 11:25 a 12:20 h.


3r ESO D (PEV)

Jordi Villarroya

Dilluns 11:25 a 12:20 h.


3r ESO E (PEV)

Salomé Soler

Dijous 11:25 a 12:20 h.


3r ESO F (PDC)

Rosa Moreno

Dijous 10:05 a 11.00 h.


PQPI 1

Mª Fernanda Pascual

Dimarts 11:25 a 12:20 h.


PQPI 2

Laura Carceller

Divendres 10:05 a 11:00 h.


4t ESO A

Gemma Laliena

Dimecres 10:05 a 11:00 h.


4t ESO B

Dolors Garcia

Dijous 10:05 a 11.00 h.


4t ESO C (PEV)

Llatí 1

Dimarts 13:15 a 14:10 h.


4t ESO D (PEV)

Madoli Badenes

Dimecres 10:05 a 11:00 h.


4t ESO E (PDC)

Adrià Marco

Dimecres 9:10 a 10:05 h.


1r BATX. A

Victòria Martínez

Dimecres 10:05 a 11:00 h.


1r BATX. B

Maria Pareja

Divendres 11:25 a 12:20 h.


1r BATX. C

Bea Blat

Dimarts 10:05 a 11:00 h.


2n BATX. A

Pietat Franch

Dimecres 9:10 a 10:05 h.


2n BATX. B

Miguel A. Pastor

Dimarts 11:25 a 12:20 h.


2n BATX. C

Ignacio Rico

Dimecres 12:20 a 13:15 h.


1r CM

Francesc Rubio

Divendres 10:05 a 11:00 h.


2n CM

Lluís Carbó

Dilluns 13:15 a 14:10 h.


1r CSA

Tere Royo

Dimecres 10:05 a 11:00 h.


1r CSB

Lledó Mallol

Divendres 12:20 a 13:15 h.


2n CSA

Arantxa Esteban

Dimarts 13:15 a 14:10 h.


2n CSB

Jose López

Divendres 10:05 a 11:00 h.Els tutors/es es reuniran amb tots els pares/mares dels alumnes del seu grup almenys una vegada a començament de curs (20-21 d’octubre) i una altra a la meitat (26-27 de gener). A més, es reuniran tantes vegades com ho consideren oportú els pares o els tutors per a tractar assumptes relacionats amb la situació acadèmica i personal dels alumnes.

Tots els assumptes de tipus acadèmic i de comportament es tractaran primer amb el professorat implicat. En segon terme, es dirigiran al tutor/a. Si els assumptes no tenen solució en aquests dos nivells, cal comunicar-los a la Cap d’Estudis (per tal d’aclarir-los en els termes que corresponga).

 

És molt important que quan les famílies observen amonestacions al full setmanal d’incidències s’entrevisten amb el professor/a implicat o amb el tutor/a, ja que una acumulació d’amonestacions pot derivar en faltes lleus, greus o molt greus (susceptibles de sanció segons el Decret 246/19911, de 23 de desembre, sobre drets i deures de l’alumnat).
Comments