TUTORS 2011-12 (Horari atenció a pares )

Cada grup-classe té assignat un professor/a tutor/a que es troba en relació permanent amb l’alumnat. A continuació apareixen els tutors/es assignats a cada grup, així com l’hora setmanal d’atenció a pares/mares.

Els tutors/es es reuniran amb tots els pares/mares dels alumnes del seu grup almenys una vegada a començament de curs (19-20 d’octubre) i una altra a la meitat (25-26 de gener). A més, es reuniran tantes vegades com ho consideren oportú els pares o els tutors per a tractar assumptes relacionats amb la situació acadèmica i personal dels alumnes.

Tots els assumptes de tipus acadèmic i de comportament es tractaran primer amb el professorat implicat. En segon terme, es dirigiran al tutor/a. Si els assumptes no tenen solució en aquests dos nivells, cal comunicar-los a la Cap d’Estudis (per tal d’aclarir-los en els termes que corresponga).

 

És molt important que quan les famílies observen amonestacions al full setmanal d’incidències s’entrevisten amb el professor/a implicat o amb el tutor/a, ja que una acumulació d’amonestacions pot derivar en faltes lleus, greus o molt greus (susceptibles de sanció segons el Decret 246/19911, de 23 de desembre, sobre drets i deures de l’alumnat).GRUP

  TUTOR/A

ATENCIÓ A PARES1r ESO A

Juliana Pastor Royo

Dimarts 11:25 a 12:20 h.


1r ESO B (PEV)

Marián Querol Balaguer

Dimarts 11:25 a 12:20 h.


1r ESO C (PEV)

Laura Romero Carratalà

Dimarts 11:25 a 12:20 h.


1 ESO D (PEV)

Dib 1

Dimarts 13:15 a 14:10 h.


1r ESO E (PEV)

Loli Esbrí Martí

Dilluns 11:25 a 12:20 h.


2n ESO A

Rosa Mª Romero Flores

Dilluns 10:05 a 11:00 h.


2n ESO B (PEV)

Elvira Sánchez Ortí

Dimarts 9:10 a 10:05 h.


2n ESO C (PEV)

Miguel Senent Leonisa

Dilluns 10:05 a 11:00 h.


2n ESO D (PEV)

Mònica del Moral Mira

Dimecres 10:05 a 11:00 h.


3r ESO A

Toni Garcia Castillo

Dimecres 10:05 a 11:00 h.


3r ESO B

Paula Breva Ramos

Dimecres 10:05 a 11:00 h.


3r ESO C (PEV)

Santiago Larrabeiti Navarro

Dilluns 12:20 a 13:15 h.


3r ESO D (PEV)

Jordi Villarroya Traver

Dijous 11:25 a 12:20 h.


3r ESO E (PEV)

Pepe Agramunt

Dijous 11:25 a 12:20 h.


3r ESO F (PDC)

Rosa Moreno Pauner

Dilluns 12:20 a 13:15 h.


3r ESO (PQPI)

Fernanda Pascual Perucho

Dilluns 10:05 a 11:00 h.


4t ESO (PQPI)

Miguel Ángel Cerdán Pérez

Dimarts 13:15 a 14:10 h.


4t ESO A

Jorge Muruais Pérez

Divendres 10:05 a 11:00 h.


4t ESO B

Maria Pareja Olcina

Dimarts 10:05 a 11:00 h.


4t ESO C (PEV)

Laura Pérez Claramunt

Dijous 11:25 a 12:20 h.


4t ESO D (PEV)

Víctor Rovira Bagán

Dijous 10:05 a 11:00 h.


4t ESO E (PDC)

Adrià Marco Zabalza

Dilluns 9:10 a 10:05 h.


1r BATX. A

Begoña Bellés Bernal

Dilluns 10:05 a 11:00 h.


1r BATX. B

Manuel Ortiz López

Dimarts 9:10 a 10:05 h.


1r BATX. C

Madoli Badenes Trilles

Dimarts 9:10 a 10:05 h.


2n BATX. A

Gemma Laliena Román

Dilluns 10:05 a 11:00 h.


2n BATX. B

Pilar Fabón Gascó

Dimarts 9:10 a 10:05 h.


2n BATX. C

Bea Blat Egea

Dilluns 9:10 a 10:05 h.


1r CM

Lledó Mallol

Divendres 10:05 a 11:00 h.


2n CM

Lluís Carbó

Divendres 11:25 a 12:20 h.


1r CSA

Francesc Rubio

Dimarts 9:10 a 10:05 h.


1r CSB

Jose López

Dilluns 9:10 a 10:05 h.


2n CSA

Tere Royo

Divendres 12:20 a 13:15 h.


2n CSB

Arantxa Esteban

Dijous 11:25 a 12:20 h.

Comments