Proves Extraordinàries 2016

ESO

1r ESO 

Dijous 30 de juny

Divendres 1 de juliol

8:30 – 10:00

Castellà

 

Valencià

 

10:00 – 11:30  

 

 

Música

Francés

12:00 – 13:30

Biologia i Geologia

 

Geografia i Història

Valors ètics

 

15:00 – 16:30

 

Tecnologia

 

Matemàtiques

 

16:30 – 18:00

 

Anglés

Alemany

Religió

 

Ed. Plàstica i Visual

 

18:00 – 19:30

Educació Física

Informàtica

 


2n ESO

 

Dijous 30 de juny

Divendres 1 de juliol

8:30 – 10:00

Castellà

 

Valencià

 

10:00 – 11:30  

 

 

 

Música

Francés

12:00 – 13:30

Ciències de la Naturalesa

Ciències Socials

Educació per a la Ciutadania

 

15:00 – 16:30

 

Taller de Tecnologies

Matemàtiques

 

16:30 – 18:00

 

Anglés

Alemany

Religió

 

 

18:00 – 19:30

Educació Física

Informàtica

 


Aclariments:

·        L’alumnat que tinga assignatures pendents d’altres cursos haurà de fer també els exàmens d’eixes assignatures.


3r ESO / 3r PMAR / 1CFB

 

Dijous 30 de juny

Divendres 1 de juliol

8:30 – 10:00

Castellà

Àmbit lingüístic PMAR

Valencià

 

10:00 – 11:30  

 

Física i Química

Àmbit científic PMAR

CUC

Música

Francés

Valors ètics

12:00 – 13:30

Biologia i Geologia

 

Geografia i Història

 

15:00 – 16:30

 

Tecnologia

1r CFB: Amadeo, Diego, Santiago

Àmbit pràctic PMAR

Matemàtiques

16:30 – 18:00

 

Anglés

Religió

1r CFB: Dèlia

 

Ed. Plàstica i Visual

 

18:00 – 19:30

Educació Física

Informàtica

IAEE

1r CFB: Guillermo


Aclariments:

·        L’alumnat que tinga assignatures pendents d’altres cursos haurà de fer també els exàmens d’eixes assignatures.


4t ESO / 4t PDC / 2n CFB

 

Dijous 30 de juny

Divendres 1 de juliol

8:30 – 10:00

Castellà

2n CFB: Jorge

Valencià

Àmbit lingüístic PDC

10:00 – 11:30  

 

Física i Química

Àmbit científic PDC

Llatí

Música

Ètica

Francés

12:00 – 13:30

Biologia i Geologia

Ciències Socials

15:00 – 16:30

 

Tecnologia

2n CFB: Amadeo, Carolina

Àmbit Pràctic PDC

Matemàtiques

16:30 – 18:00

 

Anglés

Anglés pràctic

Religió

Ed. Plàstica i Visual

 

18:00 – 19:30

Educació Física

Informàtica

2n CFB: Toni

2n CFB: Belén


Aclariments:

 

·        L'alumnat que tinga pendent el "Treball Monogràfic d'Investigació" de 4t d'ESO, acordarà amb el seu professor/a el mètode i dia de recuperació. 

·        L’alumnat que tinga assignatures pendents d’altres cursos haurà de fer també els exàmens d’eixes assignatures.


BATXILLERAT

1r Batxillerat

 

Dijous 30 de juny

Divendres 1 de juliol

8:30 – 10:00

Castellà

Literatura Universal

 

Valencià

 

10:00 – 11:30  

 

Física i Química

Cultura Científica

Llatí I

Llenguatge i Pràctica Musical

Filosofia

Francés

12:00 – 13:30

Biologia i Geologia

Anatomia Aplicada

Hª Contemporània

 

15:00 – 16:30

 

Tecnologia Industrial I

 

Matemàtiques

16:30 – 18:00

 

Anglés

Religió

Dibuix tècnic I

Dibuix Artístic I

 

18:00 – 19:30

Educació Física

TIC I

Economia

Grec I

 

EXÀMENS DE MATÈRIES PENDENTS DE 1r Batxillerat

 

 

Dilluns 20 de juny

10:00 hores

VALENCIÀ / ANGLÉS / FÍSICA I QUÍMICA


PROVES EXTRAORDINÀRIES 2n Batxillerat

 

 

Dimarts 21 de juny

Dimecres 22 de juny

 

8:30-10:00 h. 

 

VALENCIÀ

CASTELLÀ

 

10:15-11:45 h.

FILOSOFIA

ANGLÉS

 

12:00-13:30 h.

FÍSICA

QUÍMICA

HISTÒRIA DE L'ART

MATEMÀTIQUES

GREC

LLATÍ

 

13:30-15:00 h.

HISTÒRIA D'ESPANYA

 

 LLIURAMENT DE NOTES 2n Batxillerat:

Divendres 24 de juny a les 10:00 hores.

 

RECLAMACIONS:

·         Divendres 24 i Dilluns 27 de juny de 10 a 13 h.

·         Dimarts 28 de juny, localitzables

 

 

CCFF


CALENDARI EXAMENS DE PENDENTS ALUMNES 2n SUPERIOR CURS 15-16.

 DIMARTS 10 MAIGDIJOUS 12 MAIG
FONAMENTS
METODOLOGIA
11’30h (Aula Edurne Pasabán) 8,15h (Aula Edurne Pasabán)


CALENDARI EXAMENS CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2n CICLE SUPERIOR

 DIVENDRES 13 Maig DILLUNS 16 Maig  DIMARTS 17 Maig  DIMECRES 18 Maig  DIJOUS 19 Maig
 GESTIÓ FOL   PAS  ESPORTS ESQUIPDISCAPACITATS

 10,05h (Aula Pablo Herrera)


9,10h (Aula Pablo Herrera)
 
9,10h (Piscina UJI)  8,15h (Sala d’actes)  9,10h (Aula Pablo Herrera)

CALENDARI EXAMENS FINALS CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 1r SUPERIOR

 DILLUNS 27 JUNY DIMARTS 28 JUNY DIMECRES 29 JUNY DIJOUS 30 JUNY 
 8:15   
9:10 ATLETISME (Teòric i pràctic). Aulari Servei esports i pista UJI METODOLOGIA  ANIMACIÓ IMPLEMENTS
 10:05  ATLETISMEMETODOLOGIA  ANIMACIÓ IMPLEMENTS 
11:30  NATACIÓ (teòric i pràctic). Aulari i Servei esports i piscina UJI IMPLEMENTS JOCSFONAMENTS 
12:20  natació IMPLEMENTS JOCS FONAMENTS 


Lliurament de notes: DIMARTS 5 JULIOL
Reclamaciones: Fins dijous 7 juliol


CALENDARI EXAMENS FINALS CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 1r MITJÀ

 Dilluns 27 junyDimarts 28 junyDimecres 29 junyDijous 30 juny 
 8:15CAVALLS SENDERISME FOL 
9:10 BTT   CAVALLS SENDERISME FOL
10:05  BTT  CAVALLS SENDERISME GESTIÓ
 11:30 BTT  DISCAPACITATS SENDERISME GESTIÓ
12:20 BTT   DISCAPACITATSSENDERISME  FONAMENTS
13:10 BTT   DINÀMICASENDERISME  FONAMENTS
14:05   DINÀMICASENDERISME  

Els alumnes de 2n amb alguna assignatura pendent de 1r, igualmente faran el mateix calendari.

Lliurament de notes: DIMARTS 5 JULIOL
Reclamaciones: Fins dijous 7 juliol

Comments