Mediació

Des del curs 2011-12 membres de la comunitat educativa (estudiants, professors, personal d'administració i serveis) estem  treballant la mediació escolar.

Als apartats d'aquest espai podràs trobar algunes de las activitats que realitzem i documentació de suport.